chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
עברית
עברית

טבעת סימני שעות ספרות / קווים

סימני שעה עם ספרות מוקנים על טבעת מסופק כסטנדרט.

בעבר, כל סימני תווי השעה שלנו לשעוני מגדל (סימני שעה, מספרים ונקודות) הותקנו ישירות על החזית עם צינורות מרווח מהקיר. סימני השעה כעת מותקנים על טבעת כסטנדרט מכיוון שהיא מאפשרת הרכבה פשוטה, מהירה ומקצועית יותר. ניתן לצבוע את הטבעת באותו צבע כמו חזית. כאופציה, ניתן להתקין את סימני השעה והנקודות גם על טבעת.

להלן מספר דוגמאות להתקנות כולל טבעת סימני שעה:

Mälarparksskolan in Västerås, Sweden

Möllevångsskolan in Malmö, Sweden