chevron-down chevron-right chevron-left chevron-down search lock sign-out sphere facebook-official facebook facebook-square linkedin linkedin-square linkedin2 google-plus-square twitter-square envelope envelope-o close quote-left download3
עברית
עברית

מוצר חדש – שרת זמן

שרת הזמן הושק בתחילת השנת 2021

– יחידת בקרה השולטת בכל השעונים המחוברים במערכת זמן.
– התאמת וכיוון זמן אוטומטי לשעון קיץ / חורף.
– כיוון אוטומטי לזמן הנכון לאחר למשל הפסקת חשמל.
– יציאת פולס שונות לשליטה על שעונים מסוגים שונים.
– ממסר מגענים (Relay) לשליטה במאווררים, תאורה, אזעקות, אותות הפסקה וכו '.
– מודול רשת מובנה RJ45.

WDP-Y2 ETH

כללי
שעון המסטר הוא המוח במערכת זמן. כל הפונקציות החכמות כגון התאמת שעון קיץ / חורף וכיול זמן לאחר הפסקות חשמל וכו'.

יש לו לוח שנה / שתוכנת מראש עם החגים הציבוריים של השנה.

סוג התקשורת השולט בשעוני המשנה נבחר בשעון המסטר הראשי, למשל פולס דקה במתח 24 VDC, טיים קוד או NTP.

לדיוק נוסף, ניתן לחבר GPS לשעון הראשי ע"י מקלט אנטנה חיצונית

הפסקת חשמל
במקרה של הפסקת חשמל, השעון המסטר הראשי שומר על הגדרותיו עד 72 שעות. לאחר חזרת החשמל, השעון המסטר הראשי מאפס אוטומטית את כל השעונים במערכת.

יציאות ממסר
בסך הכל ניתן לתכנת 800 פונקציות בקרה על פני 2, 4. 8 יציאות. חזרה על פונקציה יומית דורשת פונקציית בקרה אחת בלבד.

מודול אתרנט
השעון הראשי מצויד גם במודול כרטיס רשת המאפשר חיבור שעון הראשי לרשת באמצעות מחבר ה- RJ45 המובנה.

ניתן להשתמש בחיבור הרשת להפצת זמן, שליטה מרחוק, ניהול אזעקה וניטור.
ניתן לשימוש ב- NTP סטנדרטי (Network Time Protocol) להפצת זמן, ו- SNMP משמש לניטור אזעקות.
כאשר משתמשים במודול ה- Ethernet להפצת זמן, השעון הראשי יכול לשמש כשרת NTP Server או NTP Client. יחידות המחוברות לרשת התומכת ב- NTP, יכולות לקבל את הזמן הנכון מהשעון הראשי באמצעות מודול כרטיס הרשת.